അമ്മാമ്മ


https://soundcloud.com/rameez-thonnakkal/ammamma

വയലുകൾ ഉഴുതൊരു കാലാണ്
കയറു പിരിച്ചൊരു കൈയാണ്
മൈലുകൾ ഓടിയ മേലാണ്
വെയിലു തിളച്ചൊരു തലയാണ്

വിയർപ്പുണങ്ങി ….
വിയർപ്പുണങ്ങി ഉപ്പായ് മാറി
നീറിപ്പുകഞ്ഞ ത്വക്കാണ്
അരവയറുള്ളതിറുക്കികെട്ടി
വറ്റുകളെണ്ണി വിളംബീട്ട്
കണ്ണും പൂട്ടി ഉറങ്ങീട്ട്
സ്വപ്നം കണ്ടൊരു മിഴിയാണ്‌

ഇത്തിരി മണ്ണിൽ ….
ഇത്തിരി മണ്ണിൽ  ഇതുങ്ങളെയെല്ലാം
കുത്തിനിറുത്താൻ കച്ചേരികളിൽ
കയറിയിറങ്ങിയ മനസാണ്

അക്ഷരമെഴുതാൻ അറിയില്ലെങ്കിലും
അർത്ഥമറിഞ്ഞൊരു ജീവിതമാ
അറിവാണെല്ലാമെന്ന തിരിച്ചറിവടുത്ത
തലമുറയെക്കാട്ടി,
പള്ളിക്കൂടം
കലാലയങ്ങൾ
പറ്റുംപോലെല്ലാമാക്കി

അടിയാളത്തം….
അടിയാളത്തം ഇനിമേലില്ലെന്നുറ-
ച്ചുറക്കെ  ചൊല്ലിയതാ
പകുത്തുനൽകാൻ സ്നേഹം
കൊണ്ടൊരു കലവറ
തീർത്തൊരു ജീവിതമാ

വയലുകൾ ഉഴുതൊരു കാലാണ്
കയറു പിരിച്ചൊരു കൈയാണ്
മൈലുകൾ ഓടിയ മേലാണ്
വെയിലു തിളച്ചൊരു തലയാണ്

Advertisements

What is there in a Name?


Most of us carry a single name throughout our life and never bother to change. Name becomes an identity by itself and a pointer to our other identities even without our knowledge. Among our friends and relatives, name carry the identity of our face, character,etc. beyond that in a general world a name carries the identities of caste, religion, region, etc.

I have a name which is not really reflecting some of my identities and in contrast to general perception. Last 10 years of my life in Bangalore has given me some stark experiences because of my name. I could meet many people who talks about strange names and experiments on names happening in Kerala, my native state. I always attributed it to the progressive outlook of the society there. My father, who is a communist, was ready to experiment with the name of his first son. He picked my name from the sports page of a news paper. When I was born ‘Rameez Raja’ was in the Pakistan Cricket team  and making some head lines in sports column. My father was neither a cricket fan nor a Pakistan fanatic. He just dropped the royal part “Raja” from that name and my name since then is ‘Rameez’. This brought a whole lot of new experience to me for the last 33 years.

Some of my relatives were not ready to call me ‘Rameez’, instead they called me ‘Ramesh’. I believed it is because of the complexity of pronouncing my name. Then comes the school days. Most of my friends were innocent so that they didn’t bother about the ‘progressive’ angle of my name. But there were few elements very keen to know what is the name of my father and mother. Some of them assumed and spread the rumor that my parents had a inter religious marriage. That was because many of them know my mother, who was a clerk in the same school. During the college days the level of curiosity had increased on my friends circle. They wanted to know ‘What is my second name’. Don’t you have a caste tail like Nair, Nambiar, etc. My father, who dropped the royal aspect “Raja” from the original name was not keen on a second name. So for the sake of writing, I have chosen my place name as my second name and that didn’t clearly help others to identify my identity.

After Engineering my obvious destination was Bangalore even though some of my relatives insisted me to go to “Gulf”. There is a trend among house owners in Bangalore not to let their house to bachelors for obvious reasons. But we survived that and my first land lord gave his house to a group of people covering almost all religions of South India Hindu, Muslim, Christan and an atheist. Problems started after marriage. As you can imagine marriage itself had many problems. Many from my wife’s relative circle assumed that I am Muslim and had a tough time for her to convince all of them.

My wife was doing M.Tech in an Engineering college near Kumara Swamy Layout in Bangalore while we got married. I couldn’t get a house for almost a month after our marriage and she continued in her P.G. Things got improved after she also joined for the search of a house as her appearance in no way suggest her as a Muslim. House owners will ask at least two or three times my name and will show a confused face. My wife will come for my rescue and start explaining about my name. They will get relaxed a bit. Then they will bring the secular card. “No. No. We don’t have any such problems. We haven’t given our house to Muslims earlier. That is why…” The same experience repeated in different degrees in all six rented house deals.

The last one was a bit different with a different dimension to it. Even after our explanation our house owner and his family continued to believe I am Muslim and they told the neighbors and other tenants also. “They are Kerala Muslims and inter religious marriage”. This had some impact on the relationship with our neighbors. Another tenant in the same building has a kid of the same age as my daughter. In no time they became friends. But his parents were really worried that he may eat something from our house. Interestingly they were also meat eaters, but they didn’t want their son to eat anything from an “Ahindu” house. At some point they started stopping our daughter from visiting their house, but her age didn’t bother to obey. But it took a bad turn when they started poking us  about our cleanliness, water usage, etc. They started picking up all sorts of minute things. That was the first time I have decided to change my house without a reason of my own. The next street is dominated by Muslim population. When I started looking for a house they were receptive because of my name. But they didn’t lend me one when they got in to the details.

I got a new house closer to my work place but a bit far from our Organization’s office. The current house owner is a retired magistrate from Tamilnadu. To my surprise he was also not an exception while inquiring about my religion. But the explanation he has given was drastically different from the previous people. “This area is dominated by B.J.P people. they don’t want a non-Hindu to come in this area. If I lend the house to a Muslim I may end up in giving unnecessary explanations. Thank God, You saved me”. He had to say this much because I had made a verbal agreement with him the previous day.

My current neighbor is from “Kerala”. But the first thing they wanted to know was our caste. They have asked this to my wife and at a later time to our maid too. And they were keen to emphasize that they are Brahmins.

I get irked by these happenings always, but felt helpless. In last one century a lot have been changed. But fundamentally the fundamentalists inside many of us have not changed. We need to work towards a better world of equality through every interaction with others. Question ourselves, the hypocritical progressive outlook, undergo a self critical rectification process, starting from the four walls of our house.

അമുദയുടെ അമ്മമ്മ


അമ്മ മരിച്ചത് ഇന്നലെ RCCയിലെ പാലിയേറ്റിവ് കെയർ വാർഡിൽ ആയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസമായി അസുഖം വല്ലാണ്ട് കടുത്തു. ശരിക്കും അസുഖം തിരിച്ചറിഞ്ഞത് ഒരു മാസം മുൻപ് ആയിരുന്നു. ഒരു കണക്കിന് നോക്കിയാൽ അതും നന്നായി. മാരകമായ അസുഖം മരണവും കൊണ്ട് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു എന്ന് അധിക നാൾ കരുതി ഇരിക്കേണ്ടി വന്നില്ല അമ്മക്ക്.

അസുഖങ്ങൾ അടുപ്പത്തിൽ അല്ലാത്തവരേയും അടുപ്പിക്കും. അസുഖം അറിഞ്ഞു പിണങ്ങിയിരുന്ന ചേച്ചി വന്നു. ഒരു ആഴ്ച അമ്മയോടൊപ്പം ഇരുന്നു. എങ്കിലും അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നില്ല. പിണക്കത്തിന്റെ തീവ്രത അത്രയും ഉണ്ട്!. ഇനി ആരോടു പിണങ്ങും എന്ന് കാണാം.

കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസം എന്തായിരുന്നു. ഈ അഞ്ചു വയസുകാരിയേയും ആറു മാസക്കാരനെയും കൊണ്ട് ഞാൻ പെട്ട പാട്. ജോലി തിരക്കിനിടയിൽ റമീസ് വന്നു പോയത് രണ്ടു പ്രാവശ്യം. കൃത്യ സമയത്ത് ജോലിക്ക് ഒരു ചേച്ചിയെ കിട്ടി. അന്ന് വരെ വീട്ടിൽ മറ്റൊരാളെ ജോലിക്ക് വയ്ക്കാൻ സമ്മതിക്കാണ്ടിരുന്ന അമ്മതന്നെ “എനിക്ക് ഇനി പറ്റില്ല.. ആളെ വയ്ക്കണം..” എന്ന് പറഞ്ഞു. കുറച്ചു നാൾ മുൻപ് തന്നെ ഇത് ചെയേണ്ടി ഇരുന്നതായിരുന്നു.

ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും വന്നു കയറുന്നത് രാത്രി പത്തു മണിക്ക് ശേഷം ആയിരിക്കും. പിന്ന്നെ വേണം മോന് പാല് കൊടുക്കാൻ. മോൾ ചേച്ചിയോട് ഒത്തു പോകുമായിരുന്നില്ല. ഒക്കെ ഒരു കണക്കിന് അങ്ങ് പോകുവായിരുന്നു.

മെനഞ്ഞാന്നു റമീസ് വന്നപ്പോൾ ഒരു ഭാരം ഇറക്കി വച്ചത് പോലെ തോന്നിയിരുന്നു. ആശുപത്രിയിൽ രണ്ടു ദിവസം റമീസ് നില്ക്കും. ഇടക്ക് ഒന്ന് പോയി നോക്കാം. കുഞ്ഞിനു വാക്സിനേഷൻ കൊടുക്കണം. കോളേജിൽ ഒന്ന് പോയി തല കാണിക്കണം. സെമെസ്റ്റെർ തീരുവാണ്. പോർഷൻ ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ട്. മിക്കവാറും രാജി വയ്ക്കേണ്ടി വരും. ഇത് എല്ലാം കൂടി ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല.

ക്ലാസ്സ്‌ കഴിഞ്ഞ് മോളെയും കൂട്ടി വൈകുന്നേരം ആണ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയത്. അമ്മയുടെ മുഖം നീര് വന്നു തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത വിധം മാറിയിരുന്നു. എന്നെ അറിയുന്നുണ്ടാവുമോ. ഒരു വശം മാത്രം ചരിഞ്ഞു കിടന്നു കണ്ണും മുഖത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗവും അകത്തേക്ക് പോയിരിക്കുന്നു. ഇത് കണ്ടു നില്ക്കാൻ ആവില്ല. ഒരു സൂചി മുനയിലെ വേദന പോലും സഹിക്കാൻ വൈയാത്ത അമ്മയാണ് ഇത്രയും വേദന തിന്നുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ മുപ്പതു വർഷം ജീവിതത്തെ ഒരു സമരമായി കണ്ട ആളാണ്‌ അമ്മ. ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു വരാൻ പ്രായകൂടുതൽ ഉള്ള അച്ഛനെ വിവാഹം ചെയ്തു. വിദേശത്തെ ജോലിക്കിടയിൽ പറ്റിയ പരിക്ക് അച്ഛനെ തീവ്രമായി അലട്ടാൻ തുടങ്ങിയത് പെട്ടെന്നായിരുന്നു. ഇതിനിടയിൽ രണ്ടു പെണ്‍ മക്കളും കൂടിയായി. പിന്നെ ഉണ്ടായതു സ്വന്തമായി ഉള്ള ഒരു പിടി മണ്ണ് നിലനിർത്താൻ  വേണ്ട പെടാ പാടായിരുന്നു. ഒരു അരിയാട്ടു മില്ല് ഉണ്ടായിരുന്നത് സ്വന്തമായി നടത്താൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അച്ഛൻ ഒരുപാടു തടഞ്ഞതാണ്. എങ്കിലും അമ്മയുടെ നിശ്ചയ ധാർഡ്യം ഒന്നിനും നിന്ന് കൊടുത്തില്ല.

രണ്ടു മക്കളെയും പഠിപ്പിച്ചു. വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചു. അച്ഛനെ ചികിത്സിച്ചു..

ഓർമകളുടെ കുത്തൊഴുക്കായിരുന്നു. കുഞ്ഞമ്മ സെക്യൂരിറ്റി ഗേറ്റിൽ നിന്നും വിളിച്ചപ്പോഴാണ് അതിൽ നിന്നും പുറത്തു വന്നത്. കുഞ്ഞമ്മക്ക് ഗേറ്റ് പാസ്‌ കൊടുത്തു പുറത്തു നിൽകുമ്പോൾ ആയിരുന്നു അത്. പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു വാർഡിലേക്ക് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നെഞ്ചിൽ ഒരു കൊള്ളിയാൻ മിന്നി. പിന്നെ ആറാമത്തെ നിലയിലെ പാലിയെറ്റിവ് വാർഡിലേക്ക് ഒരു പാച്ചിൽ ആയിരുന്നു. എങ്ങനെ അവിടെ എത്തി എന്ന് അറിയില്ല. വരുമ്പോൾ ഡോക്ടർ ഹൃദയമിടിപ്പ് തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ അമ്മയുടെ നെഞ്ചത്ത് ശക്തിയായി അമർത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു.

മരണം declare ചെയ്തോ എന്ന് ചോദിച്ചത് മാമൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. അതേ എന്ന ഡോക്ടറുടെ മറുപടി വ്യകതമായിരുന്നു. എന്നിട്ടും കുറച്ചു നേരം അതിനോട് പൊരുത്തപ്പെടാൻ പറ്റിയില്ല. പൊട്ടിക്കരച്ചിലിലൂടെ അമ്മയെ നോക്കാൻ നിന്ന സുനിത അമ്മയുടെ മരണം അടിവരയിട്ടു. കൂടെ നിലവിളിക്കുക അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു.

എല്ലാം ഒരു നിമിഷ നേരം കൊണ്ടെന്ന പോലെ കഴിഞ്ഞു. ചിതയും കട്ടപ്പണവും ചടങ്ങുകളും ഒക്കെ. ചേച്ചിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരുന്ന പന്ത്രണ്ടു മണിക്കൂർ പോലും കടന്നു പോയത് പെട്ടെന്നായിരുന്നു.

ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു ശൂന്യത കടന്നു വന്നു. വഴക്കടിക്കാനും സ്നേഹിക്കാനും ശാസിക്കാനും ഒക്കെ ഒരാളില്ലാതെ ആയിരിക്കുന്നു. അമുദ അമ്മമ്മയുടെ മരണത്തോടു എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കും എന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു. അഞ്ചു വയസേ ഉള്ളു. മരണം വളരെ ലാഘവമായി ആണ് ഇത് വരെ അവൾ കണ്ടത്. മരിച്ചാൽ പിന്നെ നമുക്ക് മരിച്ച ആളിനെ കാണാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അവള്ക്ക് ശരിക്കും ഈർഷ്യ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവള്ക്ക് ചുറ്റും ഉള്ളവർ ആരും മരിക്കണ്ട എന്നും. അവളെ ശുണ്ടി പിടിപ്പിക്കാൻ അമ്മ ഒത്തിരി തവണ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ഉണ്ട്.

ആലോചനയുടെ ആഴങ്ങളിൽ നിന്നും വിളിച്ചുണർത്തിയത് അവൾ തന്നെ ആയിരുന്നു. എന്റെ ഫോണ്‍ എനിക്ക് നേരെ നീട്ടി.

“അമ്മേ.. അമ്മമ്മയുടെ ഫോണിലേക്ക് ഒന്ന് വിളിച്ചേ.. ആര് എടുക്കും എന്ന് അറിയാമല്ലോ…”..