ചെറുകാടിന്റെ മുത്തശി


Cherukaadu

വായന വായന ലഹരി പിടിക്കും
വായന എന്നിൽ നിറയട്ടെ
എന്ന് സ്വയം ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ചെറുകാടിന്റെ മുത്തശി എന്നാ ബൃഹത്തായ നോവൽ കയ്യിലെടുത്തത് . കഴിഞ്ഞ നാലഞ്ചു ദിവസങ്ങൾ മുത്തശിയിലെ കഥാപാത്രങ്ങളോടൊപ്പം ആയിരുന്നു ഞാനും. നാണിയും മുത്തശിയും ചാത്തു നായരും ഗോപാലനും അയമ്മുവും അമ്മാമയും സ്മാലനും കുട്ടിത്തംബുരനും രാധാകൃഷ്ണ മേനോനും ബാലനും മുസലിയാരും മുഹമ്മദും അഹമ്മദും വാഴയിലെ കുഞ്ഞനും ശങ്കര മേനോനും നാരായണൻ എഴുത്തച്ച്ചനും കിടാവും ചിങ്കം സബ് ഇൻസ്പെച്റ്റരും ജഡ്ജിയും വക്കീൽ ഗോപാലമേനോനും ഒക്കെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഭിത്തികളിൽ അഞ്ഞടിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു.

ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകളിൽ തുടങ്ങി അൻപതുകളിൽ അവസാനിക്കുന്ന നോവൽ ഒരു സമൂഹ മാറ്റത്തിന്റെ വേലിയേറ്റിറങ്ങളുടെ ഒരു നേർ കാഴ്ചയായിരുന്നു. മലബാറിലെ രാഷ്ട്രീയ പ്രബുദ്ധയുടെ ഉത്തരമാണ് മുത്തശി എന്നാ നോവൽ. അതിവൈകാരികത എങ്ങും പ്രതിഭലിക്കാത്ത ചെറുകാടിന്റെ എഴുത്ത് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രൌഡ തലത്തിലേക്ക് മാറുന്നു എന്ന് തോന്നി. കഥയുടെ കാംബിനും കാലത്തിനും അത് അനിവാര്യമായിരുന്നിരിക്കണം. രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലിരുന്നു ഈ നോവൽ വായിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ തന്നെ കുറവുകൾ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിച്ചാലും ഈ നോവൽ മുന്നോട്ടു വയ്ക്കുന്ന പുരോഗമന പരതയും പ്രതീക്ഷയും അതിനൊക്കെ മറുപടി പറയും.

കേരളത്തിലെ പുരോഗമന പ്രസ്ഥാനങ്ങളും പ്രത്യേകിച്ച് അദ്ധ്യാപക പ്രസ്ഥാനങ്ങളും നടത്തിയ ത്യാഗോജ്വലമായ പോരാട്ടങ്ങളുടെയും ചെറുത്തു നിൽപ്പുകളുടെയും വിജയ ഗാഥയാണ് മുത്തശി. സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ നാൾ വഴികളിലുണ്ടായ രാഷ്ട്രീയ വ്യതിയാനങ്ങൾ, സമൂഹത്തിലെ വിവിധ വർഗങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടായ സമവാക്യ വ്യത്യാസങ്ങൾ, ചെറുമി-കർഷക-ജന്മി വ്യവസ്ഥയിലെ കൂട്ടകുഴപ്പങ്ങൾ എന്നിവ കടുത്ത നിറങ്ങളിൽ വരച്ചിടുകയാണ് എഴുത്തുകാരൻ

വ്യവസ്ഥയെ കൈവിടാതെ മുറുകെപ്പിടിക്കുന്ന യാഥാസ്ഥിതികയായ ഭയങ്കരി ആയ മുത്തശിയിൽ നിന്നും തുടങ്ങി ചെങ്കൊടിയേന്തി ലാൽ സലാം പറയുന്ന വിപ്ലവകാരിയായ മുത്തശിയിലേക്കുള്ള യാത്ര വികാര നിർഭരവും എന്നാൽ അതി ഭാവുകത്വങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതും ആണ്. നാണിയുടെ ചെറുത്തു നിൽപ്പ് പലപ്പോഴും ഏകതാനതയോടടുപ്പിച്ചാകുന്നു എന്നത് ഒരു പരാതി ആണെങ്കിലും എഴുത്തുകാരൻ കഥാപാത്രത്തെകൊണ്ടു തന്നെ അത് സമ്മതിപ്പിച്ച് അതിനു മറുപടി പറയുന്നു. ഈ ചെറുത്തു നിൽപ്പ് കാലത്തിന്റെ അനിവാര്യത ആയിരുന്നു.

യഥാസ്ഥിതികത്വം മുന്നോട്ടു വയ്ക്കുന്ന, വഴി മുടക്കുന്ന, പുതിയ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാൻ ഒരുപാടു നാണിമാരുണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആത്മാർഥമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പുരോഗമന പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ, പുതുതായി വരുന്നവർ , തീർച്ചയായും വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു മലയാള പുസ്തകം എന്ന വിലയിരുത്തലോടെ ‘ലാൽ സലാം’

Advertisements

One thought on “ചെറുകാടിന്റെ മുത്തശി

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s